פתרונות הרזיה - באופטימל

דיאטה מוצלחת היא עניין של הרגל

דיאטה מוצלחת כהרגל – ממצב מודע להרגל יומיומי

האם אתם חושבים פעמיים לפני צחצוח השיניים בבוקר? האם תהיתם אם לוותר על העיתון היום?
או האם להניח היום את המפתחות על השיש במקום על השולחן? שאלות אלו ועוד רבות, אינן כלל בתודעתנו או שאינן מעסיקות אותנו רבות, כיוון שמדובר בהרגלים – אותן פעולות יומיומיות אשר איננו טורחים להתלבט בהן,